BİLİMSEL PROGRAM

Program Kitabını İndir

23 EYLÜL 2022, CUMA

KAS – İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI OTURUMU

Mentor/Promotör: Osman Hakan Gündüz, Mehmet Ali Taşkaynatan, Ufuk Talu Moderatörler: Serdar Kokar, Fırat Ulutatar

 

09.45-10.00

Omurga Kaynaklı Ağrılarda Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi. Gözden Kaçabilecek Olgular

Duygu Karali Bingül

10.00-10.15

Bel ve Boyun Ağrısında Radyolojik Görüntüleme. Rapor Okumak Yeterli mi?

Ekim Can Öztürk

10.15-10.30

ENMG Kullanımı. Tanıya Giden Yolda İhmal Ediliyor mu?

Rekib Saçaklıdır

10.30-10.45

Servikal Radiküler Ağrı Olgusu. Girişimsel Tedavide Hangi Yöntem?

Özlem Mercan

10.45-11.00

Lomber Radiküler Ağrılı Bir Olgu Üzerinden Girişimsel Tedavilerde Güncel Literatür.

Tuba Tanyel

11.00-11.15 Tartışma
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-11.45

Sakroiliak Eklem Ağrılı Olguda Tedavi Algoritması Oluşturulabilir mi? Girişimsel Ağrı Tedavisi Bu Algoritmanın Neresinde?

Fırat Ulutatar

11.45-12.00

Akut Lomber Vertebra Çökme Kırığı Olgusunda Kifoplasti/Vertebroplasti. Küçümseniyor mu? Abartılıyor mu?

Fırat Akbaş

12.00-12.15

Olgularla Kalça Ağrısında Girişimsel Tedavinin Yeri

Meltem Kanar

12.15-12.30

Omuz Ağrılarında Girişimsel Tedavi. Hangi Olguda, Hangi Enjeksiyon?

Serdar Kokar

12.30-12.45

Post Lomber Cerrahi Sendromlu Hastada Epiduroskopi ve Adezyonolizis. Kanıta Dayalı Tıpta Nerede?

Özgür Emre Polat

 

Nöromodülasyon Oturumu

Mentor/Promotör: Gül Köknel Talu, Enver Özgencil, Atilla Yılmaz
Moderatörler: Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Sinan Pektaş

14.00-14.15

Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu Olgusunda Spinal Kord Stimulasyonu

Derya Bayram

14.15-14.30

Kronik Pelvik Ağrı ve Gaita İnkontinası Olan Olguda Sakral Sinir Stimülasyonu

Ümit Akkemik

14.30-14.45

Kritik Bacak İskemisi Olgusunda Spinal Kord Stimülasyonu

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz

14.45-15.00

Spinal Kord Stimülasyonunda Postoperatif Enfeksiyon Gelişen Olgu

İbrahim Apak

15.00-15.15 Tartışma
15.15-15.45 Kahve Arası
15.45-16.00

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Spinal Kord Stimulasyonu

Yusufcan Ekin

16.00-16.15

Posttorakatomi İlişkili Nöropatik Ağrıda Spinal Kord Stimulasyonu

Özgün Şentürk

16.15-16.30

Spinal Kord Hasarı İlişkili Nöropatik Ağrıda Nöromodülasyon

Alp Eren Çelenlioğlu

16.30-16.45 Tartışma

 

24 EYLÜL 2022, CUMARTESİ

BAŞ VE YÜZ AĞRILARI OTURUMU

Mentor/Promotör: Levent Ertuğrul İnan,  Hayri Tevfik Özbek
Moderatörler: Çile Aktan, Havva Meltem Mutlucan, Çağatay Küçükbingöz

 

09.00-09.15 Poliklinikte 10 Dakikada Baş ve Yüz Ağrılı Hasta Yönetimi

Ezgi Can

09.15-09.30 Acili Sık Ziyaret Eden Baş Ağrılı Hastalar

Ayşe Seda Eren

09.30-09.45 Özel Grup Hastalarda Baş Ağrısı Yönetimi

Ali Coştu

09.45-10.00 Kranial Nevraljiler ve Atipik Yüz Ağrısı Yönetimi

Havva Meltem Mutlucan

10.00-10.15 Sadece Bloklar İle Migren Profilaksisi Mümkün Mü?

Çile Aktan

10.15-10.30 Tartışma
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-11.15 Implant Yaptırdım Ağrım Başladı Ne Yapmalıyım?

Çağatay Küçükbingöz

11.15-11.30 Olgularla Servikojenik Baş Ağrısına Yaklaşım

Fatma Ayşen Eren

11.30-11.45 Baş ve Yüz Ağrılarında Sempatik Blokların Yeri ve Önemi

İsmail Eren Durmuş

11.45-12.00 Olgu Sunumları İle Dirençli Migren Hastasında CGRP-İlişkili Monoklonal Antikor Deneyimleri

Ayşegül Akyüz Yıldırım

12.00-12.15 Post-COVID Başağrısı Medikal ve Girişimsel Tedavi Yönetimi

Gözde Çelik

12.15-12.30 Tartışma
12.30-14.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00
UYDU SEMPOZYUMU – Spinal Kord Stimülasyonuna Yeni Teknolojik Yaklaşımlar – MICC Çoklu Bağımsız Akım Kontrolü

Prof.Dr.Nuri Süleyman Özyalçın

 

Nöropatik Ağrı Oturumu

Mentor/Promotör: Işın Ünal Çevik, Sacit Güleç
Moderatörler: Ülkü Sabuncu, İlteriş Ahmet Şentür

rr

14.00-14.15

Pediatrik KRAS Tedavi Yönetimi

Müge Baran

14.15-14.30

Diyabetik Nöropatik Ağrı

Esra Ertilav

14.30-14.45

Pudental Nevraljisi Olan Genç Erkek Hastada Tanı-Tedavi Yaklaşımı

Ülkü Sabuncu

14.45-15.00

Tuzak Nöropatileri

Halil Cihan Köse

15.00-15.15

Posttorakotomi Interkostal Nevraljisi Olan Hastada Tedavi

Barış Kıran

15.15-15.30

COVID Sonrası Nöropatik Ağrı

Hamit Göksu

15.30-15.45 Tartışma
15.45-16.15 Kahve Arası
16.15-16.30

Trokal Post Herpetik Nevralji Yönetimi, Qutenza Nasıl Getirtirim

Gevher Rabia Genç Perdecioğlu

16.30-16.45

Transvers Miyelit Sonrası Nöropatik Ağrı, Santral Nöropatik Ağrı

Selin Güven Köse

16.45-17.00

Romatoid Artrit Hastasında Nöropatik Ağrı, Sistemik Hastalıklarda Nöropatik Ağrı

Tuğçe Toptan

17.00-17.15 Tartışma
17.15-18.15 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU

 

25 EYLÜL 2022, Pazar

KANSER AĞRISI OTURUMU

Mentor/Promotör: Sema Tuncer Uzun, Meltem Uyar, Taylan Akkaya
Moderatörler: İrem Özdemir, Mesut Bakır

 

09.00-09.15

Kanser Ağrısı Yönetimi

Hüseyin Utku Yıldırım

09.15-09.30

Çocukta Kanser Ağrısına Yaklaşım

Mesut Bakır

09.30-09.45

Palyatif Bakımda Kanser Ağrısı Yönetimi

Burcu Horasan

09.45-10.00

Kanser Tedavisine Bağlı Ağrılar, Komplikasyonlar

Havva Meltem Mutlucan

10.00-10.15 Tartışma
10.15-10.45 Kahve Arası
10.45-11.00

Ağız Yüz Kanseri: Olgu Sunumu

Gökhan Sucu

11.00-11.15

Dirençli Kanser Ağrısı, Zor Hasta: Olgu Sunumu

Fahrettin Kırçiçek

11.15-11.30

Kanser Ağrı Tedavisinde Girişimsel Yönetmler, Ne Zaman? Erken Dönem? Geç Dönem?

İrem Özdemir

11.30-11.45 Tartışma
11.45-12.00

Akılcı İlaç Kullanımı

Gözde Dağıstan

12.00-12.30 Kapanış Töreni