Bilimsel Program

Bilimsel Program ve Bildiri Kitabını cihazınıza indirebilirsiniz.

Kayıt ve Açılış

SaatEtkinlikKonuşmacı
09:00 - 17:30Kayıt
10:00 - 10:20Açılış konuşmaları
10:20 - 10:40Ağrı Tedavisi ve EtikProf. Dr. Serdar Erdine

Boyun ağrısı oturumu, (10:40 – 13:00)

Mentor/Promotör: Dr Ömür Erçelen, Dr. Ufuk Talu, Dr. Hakan Gündüz

Moderatör: Dr. Gözde Dağıstan, Dr Edip Gönüllü

SaatEtkinlikKonuşmacı
10:40 - 10:55Mekanik boyun ağrısı olan hastaya yaklaşımSelin Balta
10:55 - 11:10Radiküler boyun ağrılı hastaya ayırıcı tanı-tedaviEmel Güler
11:10 - 11:25Servikal cerrahi geçirmiş hastada nöropatik ağrıya yaklaşımGözde Dağıstan
11:25 - 11:40Tartışma
11:40 - 12:00Kahve arası
12:00 - 12:15Baş ağrısı servikal kaynaklı mı?Vildan Kılıç Yılmaz
12:15 - 12:30Çoklu servikal cerrahi geçirmiş ciddi nöropatik ağrılı hastada basamak tedavisi. Ne zaman scs?Burak Erken
12:30 - 12:45Servikal bölge invaziv işlemlerinde komplikasyonlar Halil Çetingök
12:45 - 13:00Tartışma
13:00 - 14:00Öğle Yemeği

 

Bel Ağrıları Oturumu, (14:00 – 17:30)

Mentor/Promotör: Dr. Serdar Özgen, Dr. Gül K. Talu, Dr. Ayşegül Ketenci

Moderatör: Dr. Oktay Tertemiz, Dr. Bora Uzuner

SaatEtkinlikKonuşmacı
14:00 - 14:15Bel ağrılı hastada Anamnez- Fizik MuayeneM.Çetin Başkaya
14:15 - 14:30Bel ağrılı hastada floroskopik anatomiOktay Faysal Tertemiz
14:30 - 14:45Bel ağrılı hastada ultrason görüntülemeSeher İlhan
14:45 - 15:00İğne kullanımında ki püf noktalarTülin Arıcı
15:00 - 15:15Bel ağrısı somatik mi ? Organik mi? Harika Ertem
15:15 - 15:30Girişimsel işlemlere hazırlıkArzu Muz
15:30 - 15:45Tartışma
15:45 - 16:00Kahve Arası
16:00 - 16:15Opere LHP tanılı hastada EpiduroskopiÇiğdem Yalçın
16:15 - 16:30Opere LHP tanılı hastada Spinal Kord StimulatörüSavaş Şencan
16:30 - 16:45Girişimsel işlemlerde komplikasyonlar -1Bora Uzuner
16:45 - 17:00Girişimsel işlemlerde komplikasyonlar -2Ahmet Yılmaz
17:00 - 17:30Tartışma
17:30 - 18:30Serbest bildiri sunumu
SB-01: İyatrojenik Femoral Nöropatide Ultrason Rehberliğinde Femoral Sinir Bloğu ve Pulse Radyofrekans Tedavi Kombinasyonu: Olgu Sunumu
Hanzade Aybuke Ünal Artık, Gülen Güler, Alp Eren Çelenlioğlu
Alp Eren Çelenlioğlu,
SB-02: İnfraorbital Sinir TuzaklanmasıBirzat Emre Gölboyu
SB-03: Kronik Migrenli Olgularda Tekrarlayıcı Perikranyal Sinir Bloklarının Nötrofil/ Lenfosit ve Platelet / Lenfosit Oranlarına EtkileriDevrimsel Harika Ertem
SB-04: Migren Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyinin Ağrı İle Olan İlişkisi
Aslı Keşkek, Yavuz Altunkaynak, Ahmet Dirican, Hülya Olgun Yazar, Tamer Yazar, Ayhan Köksal,
Devrimsel Harika Ertem
SB-05: Postoperatif Ağrı Tedavisinde Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamalarının Retrospektif İncelenmesi
Ferda Yılmaz İnal, Yadigar Yılmaz
Ferda Yılmaz İnal
SB-06: Vaka Sunumu: Aynı Aileden İki Spondilodiskit Vakası
Gözde Dağıstan, Edip Gönüllü
Gözde Dağıstan
SB-07: Lomber Spinal Stenoz ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Perkütan Epidural Nöroplastinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Gözde Dağıstan
Gözde Dağıstan
SB-08: Diz Osteoartriti Tanılı Hastalarda Diz İçi Ozon Enjeksiyonu Uygulamalarımızın Ön Değerlendirme Sonuçları
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Mesut Bakır, Şebnem Rumeli Atıcı
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz

Kanser ağrısı oturumu, (09:00 – 12:00)

Mentor/Promotör: Dr Sevil Bavbek, Dr Uğur Selek , Dr Meltem Uyar

Moderatör: Mustafa Kurçaloğlu, Tuba Tanyel Kiremitçi

SaatEtkinlikKonuşmacı
09:00 - 09:15Kanser ağrısının klinik özellikleri ve kanser ağrısına yaklaşımTuba Tanyel Kiremitçi
09:15 - 09:30Kanser Ağrısında Girişimsel YöntemlerMustafa Kurçaloğlu
09:30 - 09:45Akciğer CA, olgu Sunumu Murat Çubukçu
09:45 - 10:00Meme CA, olgu SunumuSinan Pektaş
10:00 - 10:15Tartışma
10:15 - 10:35Kahve Arası
10:35 - 10:50Primer veya metastatik kemik tümör, olgu SunumuAycan Güner Ekici
10:50 - 11:05Pediatrik yaş CA, olgu SunumuÇiğdem Ohtaroğlu
11:05 - 11:20Mide CA, olgu Sunumuİdris Şevki Köken
11:20 - 11:35Mesane CA, olgu SunumuPınar Özlülerden
11:35 - 12:00Tartışma
12:00 - 13:00Öğle Yemeği
13:00 - 13:30Hukuki sorunlarımız ve girişimlerimiz.Av. Kürşat Bafra

 

Baş Ağrısı Oturumu, (13:30 – 17:30)

Mentor/Promotör: Dr Sabahattin Saip, Dr Başak Yücel, Dr Hayri Özbek

Moderatör: Dr. Ender Sir, Dr.Hanzade Aybüke Ünal Artık

SaatEtkinlikKonuşmacı
13:30 - 13:45Baş Ağrılı Hastada Tanı AlgoritmasıHanzade Aybüke Ünal Artık
13:45 - 14:00Migren: Olgu SunumuGülçin Babaoğlu
14:00 - 14:15Küme Baş Ağrısı: Olgu SunumuZeynep Tuncer
14:15 - 14:30Sekonder Baş Ağrısı: Olgu SunumuSuna Aşkın Turan
14:30 - 14:45Kranial Nevralji: Olgu SunumuDerya Güner
14:45 - 15:15Tartışma
15:15 - 15:45Kahve Arası
15:45 - 16:00Trigeminal otonomik sefaljiler: olgu sunumuDoğa Vurallı
16:00 - 16:15İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısı: Olgu SunumuDamla Yürük
16:15 - 16:30Birer Cümle Özetle Baş AğrısıEnder Sir
16:30 - 17:00Tartışma
17:00 - 18:30Serbest Bildiri Sunumu
SB-09: Postherpetik Nevralji İle Başvuran Hastalarımızın Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Güldane Karabakan,, Mesut Bakır, Barış Çeken,
Şebnem Rumeli Atıcı
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz
SB-10: Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromu Tedavisinde Periferik Sinir Bloğu + Pulsed Radyofrekans Uygulaması: Olgu Sunumu
Hanzade Aybüke Ünal Artık, Alp Eren Çelenlioğlu, Fatih Uğur, Recep Aksu, Gülen Güler
Hanzade Aybüke Ünal Artık
SB-11: Kliniğimize Başvuran Postzoster Nevralji Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi ve Tedavi Yönetimi
Hatice Gümüş, Fahrettin Kırçiçek, Birzat Emre Gölboyu, Pakize Kırdemir
Hatice Gümüş
SB-12: Medikal ve Cerrahi Tedaviye Dirençli Anjina Pektoriste Tens Uygulaması - Üç Olgu Sunumu
Mesut Bakır, Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli Atıcı
Mesut Bakır
SB-13: Gözden Kaçan Bir Tanı: Notaljia Parestetika
Gizem Gürsoy, Tuba Tanyel Kiremitçi
Gizem Gürsoy
SB-14: Eagle Sendromu: Nadir Bir Boyun Ağrısı Sebebi
Tülin Arıcı, Bora Uzuner
Tülin Arıcı
SB-15: Gonartrozda fizik tedavi yöntemlerinin kullanımı ve etkinlikleri
Gökşen Gökşenoğlu
Gökşen Gökşenoğlu
SB-16: Migren ve Gerilim Tipi Başağrısı Tedavisinde Büyük Oksipital Sinir Blokajının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Suna Aşkın Turan, Şenay Aydın
Suna Aşkın Turan

 

Nöropatik ağrı oturumu, (09:00 – 11:20)

Mentor/Promotör: Dr Kayıhan Uluç, Dr. Kenan Akgün, Dr Enver Özgencil

Moderatör: Dr. Gözde Dağıstan Dr Edip Gönüllü

 

SaatEtkinlikKonuşmacı
09:00 - 09:15Dirençli diyabetik polinöropatiye yaklaşım, yeni alternatiflerİlteriş Ahmet Şentürk
09:15 - 09:30Kompleks bölgesel ağrı sendromu olan pediatrik hastaya yaklaşımHasan Yüce
09:30 - 09:45Maliginitesi olan yaşlı hastada postherpetik nevraljiye yaklaşımGüldane Karabakan
09:45 - 10:00Kranial nevraljilere yaklaşımEdip Gönüllü
10:00 - 10:15iskemik ağrıya yaklaşım , invaziv tedavilerde antikoagülan ilaç yönetimiHale Arkan Tuna
10:15 - 10:30Abdominal nöropatik-visseral ağrıya yaklaşım Birzat Emre Gölboyu
10:30 - 11:00Tartışma
11:00 - 11:20Akılcı ilaç kullanımıHalil Çetingök
11:20 - 12:00Kapanış Töreni