Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONA ERMİŞTİR

İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.

Kongre sırasında sunulacak çalışmaların özetleri sadece E-posta yoluyla aşağıda bulunan 2 adrese,

ahmet.buyukkececi@primeqm.com ve naci.armagan@primeqm.com

gönderilebilecektir. Bildiriler sözel bildiri olarak sunulacaktır. Bildirilerin kabulü İçin araştırmacılardan en az bir kişinin kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Özetlerin gönderimi 15.09.2019 tarihi saat 23:59 da sona erecektir.

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiri özetleri daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
 • Bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
 • Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıraya göre doldurulmalıdır ve çalışmayı sunacak kişinin adı belirtilmelidir.
 • Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
 • Özet metni, yazar bilgileri ve özet başlığı hariç, 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri sırası ile başlık, yazarlar, kurumlar, özet metni, anahtar kelimeler(en fazla 5) bölümlerini içerecektir.
 • Özet Metni alt başlıkları: amaç, gereç yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarını içerecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimlerin sadece ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.
 • Özet başlığı sadece ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır
 • Kısaltma kullanılması halinde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir, tüm yazım hatalarındn yazar sorumludur.

Sözlü Bildiri Slaytları

 • Lütfen Sözlü Sunum slaytlarınızı hazırlarken;- Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
  – Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
  – Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
  – Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
  – Slaytlarda Türkçe yazım kurallarına özen gösteriniz.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirmeler araştırmacıların ad soyad ve kurum bilgileri gizli tutularak , oluşturulacak bildiri değerlendirme kurulunca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine kabul sonuç yazısı gönderilecektir.